پژوهشگران گرامی

- برای ثبت نام، نخست باید یک حساب کاربری برای ورود به سامانه ایجاد کنید.

- درصورتی که حساب کاربری ندارید ابتدا باید اقدام به عضویت در سایت نمایید.

- پس از انجام مراحل عضویت در سایت، از نام کاربری و کلمه عبور خود برای ورود به سامانه استفاده نمایید. در صورت تمایل به ایجاد تغییرات در مشخصات وارد شده، می‌توانید پس از ورود به سامانه و در بخش صفحه شخصی اقدام به اصلاح مشخصات نمایید.

- جهت آشنایی با قالب و نحوه ارسال مقاله به بخش "راهنمای نگارش و ارسال مقاله" مراجعه فرمایید.

- جهت پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس، شماره حساب 4001070103006825، به نام  تمرکز وجوه اختصاصی درآمد دانشگاه تهران، نزد بانک مرکزی معرفی می‌شود. ضروری است شناسه واریز سی رقمی مربوط به "تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی (غیرقابل برداشت)" با شماره 368070174140107000000001402205 در هنگام پرداخت درج گردد. بدون ثبت شناسه واریز مذکور، هیچ واریزی به حساب فوق انجام نمی‌شود.

- شماره شبا حساب:  830100004001070103006825 IR

توجه:
 

- هزینه ثبت نام برای شرکت در هر نویسنده مقاله/ دریافت گواهی حضور در کنفرانس (بدون داشتن مقاله) مطابق با نوع عضویت شما در این وبسایت می‌باشد.

- ثبت نام هر نویسنده مقاله: لطفا، کد مقاله پذیرفته شده را به همراه تصویر فیش واریزی به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.

- ثبت نام جهت دریافت گواهی حضور (بدون داشتن مقاله) لطفا، پس از عضویت در این وب‌سایت، ضمن تکمیل اطلاعات لازم، نام و نام خانوادگی خود را به همراه تصویر فیش واریزی به ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.

- به کلیه نویسندگان محترم مقالات توصیه می‌گردد، تنها در صورت دریافت ایمیل پذیرش مقاله، اقدام به پرداخت هزینه و ثبت نام نمایید و از پرداخت هزینه ثبت نام تا پیش از اعلام پذیرش مقاله خودداری نمایید.

- جهت تایید و نهایی شدن ثبت نام، ارسال تصویر فیش واریزی از طریق ایمیل کنفرانس یا بارگذاری در این وب‌سایت الزامی است.

- هرگونه پرداخت به شماره حساب یا شناسه واریز دیگری مورد قبول نمی‌باشد.

- پرداخت یک هزینه ثبت نام برای شرکت یک نفر و برای ارائه یک مقاله می‌باشد. چنانچه همه نویسندگان مقاله (اعم از دانشجو یا غیر دانشجو، نویسنده اول، دوم و...) تمایل به دریافت گواهی دارند لازم است در این وبسایت ثبت نام کرده و هزینه کامل مقاله را به صورت انفرادی پرداخت نمایند.

- آخرین مهلت ثبت نام نهایی و ارسال فیش واریزی تا 17 آذرماه 1401 می‌باشد.