تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1402-12-05
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-12-05
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1402-12-08
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1402-12-09
برگزار کنندگان

 

--------------------------------------------------------------------------

 پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران برگزار می کند:

 امکان چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر

 آشنایی با آخرین محصولات و راهکارها در حوزه مدیریت علوم دریایی

 اشتراک آخرین یافته ها، تجربیات و درس های آموخته شده با دیگر علاقمندان

 کشف راه حل های نوآورانه برای افزایش عملکرد در حوزه مدیریت علوم دریایی

 ایجاد ارتباط رودررو با متخصصین دانشگاهی و صنعتی در حوزه علوم و صنایع دریایی

  

مجله همکار

نشریه علوم محیطی

نشریه پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)

 

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:  30 بهمن ماه 1402

آخرین مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1402

تاریخ برگزاری کنفرانس : 8 و 9 اسفند 1402

 

 محل برگزاری کنفرانس: جزیره قشم، پردیس خلیج فارس دانشگاه تهران

 

منتظر دیدار شما در دومین کنفرانس بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه هستیم.

 

حمایت کنندگان