اهداف همایش

دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم­های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه با هدف اصلی مبنی بر ارائه­ی دستاوردهای نوین در حفظ اکوسیستم­های آبی انجام خواهد شد و دیگر اهداف آن نیز به شرح ذیل می­باشد:

  • فراهم­سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تبادل دستاوردهای علمی بین صاحب­نظران علوم دریایی
  • آگاه­سازی مدیران، مسئولین و ذی­نفعان اقتصاد دریا از ارزش اکوسیستمی زیستگاه­های دریایی
  • زمینه­سازی بستر برای ارائه­ی دستاوردهای علمی و راهبردهای مدیریتی صاحب­نظران و پژوهشگران
  • تغییر و تحول در تصمیم­گیری­های مدیریتی و اجرایی توسط مسئولین و شرکت­های دریا پایه
  • ارائه­ی پژوهش­های نوین در مسیر حفظ بوم­سازگان­های دریایی
  • مدیریت ساخت­وسازها و یکپارچگی پروژه­های عمرانی در راستای حفاظت از بوم­سازگان­های دریایی
  • ارائه­ی تمهیدات مدیریتی و اجرایی در زمینه­ی حقوق زیست­گاه­های دریایی و اخلاق زیستی