محورهای همایش

 • علوم و مهندسی محیط‌زیست با نگاه ویژه بر محیط‌زیست دریایی
 • زیست‌شناسی، بوم‌شناسی و دیرینه‌شناسی دریایی
 • تنوع زیستی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی
 • آلودگی محیطی با نگاه ویژه بر آلودگی ساحلی-دریایی
 • تغییرات آب و هوایی با رویکرد اقیانوس‌شناسی جوی
 • عمران و ساخت و ساز با نگاهی ویژه بر سازه‌های آبی
 • گردشگری با رویکرد اکوتوریسم ساحلی-دریایی
 • اقتصاد با رویکرد تجارت زیستی- آبی
 • برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش در جوامع ساحلی-دریایی
 • توسعه پایدار در جوامع ساحلی-دریایی
 • ارزیابی اثرات توسعه و آمایش سرزمینی در جوامع ساحلی-دریایی
 • فیزیک دریا و هیدرودینامیک سواحل 
 • شیلات؛ تکثیر، پرورش و تغذیه آبزیان
 • مدیریت بحران، پدافند غیر عامل، HSE و سوانح ساحلی- دریایی
 • برنامه ریزی و مدیریت بنادر و سکونتگاه های ساحلی- دریایی
 • بنادر و مدیریت اثرات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ساحل و فراساحل