محورهای همایش

 • - علوم و مهندسی محیط‌ زیست با نگاه ویژه بر محیط‌ زیست دریایی

  - زیست‌شناسی، بوم‌شناسی و دیرینه‌شناسی دریایی

  - تنوع زیستی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی

  - آلودگی محیطی با نگاه ویژه بر آلودگی ساحلی- دریایی

  - تغییرات آب و هوایی با رویکرد اقیانوس‌شناسی جوی

  - عمران و ساخت و ساز با نگاهی ویژه بر سازه‌های آبی

  - گردشگری با رویکرد اکوتوریسم ساحلی- دریایی

  - اقتصاد با رویکرد تجارت زیستی- آبی

  - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش در جوامع ساحلی-دریایی

  - توسعه پایدار در جوامع ساحلی- دریایی

  - ارزیابی اثرات توسعه و آمایش سرزمینی در جوامع ساحلی- دریایی

  - فیزیک دریا و هیدرودینامیک سواحل 

  - شیلات؛ تکثیر، پرورش و تغذیه آبزیان

  - مدیریت بحران، پدافند غیر عامل،HSE  و سوانح ساحلی- دریایی

  - برنامه ریزی و مدیریت بنادر و سکونتگاه های ساحلی- دریایی

  - بنادر و مدیریت اثرات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ساحل و فراساحل

  - حمل و نقل دریایی

  - حکمرانی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

  - بیولوژی و بیوتکنولوژی

  - اقتصاد و مسایل اجتماعی و اقتصادی سواحل

  - تغییر اقلیم

  - کارآفرینی دریایی و کسب و کارهای ساحلی

  - فناوری و نوآوری در مدیریت مناطق ساحلی