برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,000,000 ریال
2
4,000,000 ریال
3
5,000,000 ریال
4
3,000,000 ریال
5
4,500,000 ریال
6
5,500,000 ریال
7
2,000,000 ریال
8
2,500,000 ریال
9
3,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.