معرفی همایش

با استعانت از خداوند متعال، دومین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم­های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه توسط "پژوهشکده علوم دریایی- دانشگاه تهران" با حمایت مؤثر ارگان­ها، سازمان­ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه زیستی، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی، برنامه­ریزی، مدیریت و اجرا اعم­از مسئولین، متخصصین، مهندسین، کارشناسان و صاحب نظران می­باشد برگزار گردد تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش توسعه و ترویج علوم و فنون دریایی در این حوزه و در نهایت افزایش بهره­وری و نهایتاً توسعه همه جانبه و صحیح زیستگاه دریایی گامی استوار برداریم.

تاکنون گردهمائی­های متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم دریایی برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع نوآوری در اکوسیستم­های آبی در جامعه زیستی و اقتصاد دریایی و ضرورت تبادل اطلاعات صاحب نظران این حوزه، تیم برگزارکننده با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایه دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه های دریایی همایش فوق را برگزار خواهد کرد.

رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این برنامه، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی، تعامل با مدیران ذی­نفع و مسئولین مرتبط با دریا و دعوت از صاحب­نظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و نوآوری در حفاظت از محیط­زیست دریا، تمرکز بر مسائل و چالش­های اقتصاد دریا پایه برای مسئولین می باشد.

امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گام­های استواری در جهت توسعه پایدار علوم دریایی برداشت.