تمدید زمان پذیرش مقالات / دعوت از دوست داران محیط زیست برای مشارکت
1401-08-23
تمدید زمان پذیرش مقالات / دعوت از دوست داران محیط زیست برای مشارکت

زمان ارسال مقالات به دبیرخانه نخستین همایش ملی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم های آبی با تکیه بر اقتصاد دریا پایه، تا دوازدهم آذرماه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه همایش علوم دریایی، پس از تشکیل جلسه،‌ بررسی شرایط برگزاری مطلوب همایش و مشارکت حداکثری اندیشمندان، پژوهشگران و صنعت گران، مصوب شد مهلت دریافت مقالات تا پایان وقت اداری روز شنبه، دوازدهم آذرماه تمدید شود.

معرفی دوستداران محیط زیست

همچنین بر اساس مصوبه جلسه دبیرخانه همایش، از تمام علاقه مندان که در راستای حفظ و احیای محیط زیست در دریا و سواحل اقدام کردند دعوت می شود تصویر یک تا پنج دقیقه ای اقدام محیط زیستی را به دبیرخانه همایش ملی علوم دریایی، ارسال کنند؛ تصاویر برتر در این همایش به نمایش گذاشته می شود.