برگزاری همایش بین المللی علوم دریایی با حضور وزیر علوم و ریاست دانشگاه تهران
1401-09-13
برگزاری همایش بین المللی  علوم دریایی با حضور وزیر علوم و ریاست دانشگاه تهران

پنجمین جلسه شورای سیاست گذاری نخستین همایش بین المللی "علوم دریایی" برگزار شد؛ در این نشست بر کیفیت ابعاد علمی و پژوهشی این همایش در حوزه های محیط زیست، مهندسی و اقتصاد دریاپایه، تاکید و مقرر شد با توجه به حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رییس محترم دانشگاه تهران،

زمان برگزاری" همایش بین المللی علوم دریایی" به  تاریخ 1401٫9٫26 موکول شود.

به گزارش دبیرخانه نخستین همایش بین المللی "علوم دریایی"، در نشست مذکور که با حضور مسوولین ارشد برگزاری همایش تشکیل شد، با تاکید بر اهمیت همایش علوم دریایی و ایجاد فرصتی برای تبادل دانش روز و تجربیات در حوزه محیط زیست، مهندسی و اقتصاد دریاپایه، بر ارزیابی دقیق، ارزش علمی و منحصر بودن تمام مقاله هایی که پذیرش می شود خاطرنشان شد.

همچنین در شورای سیاست گذاری همایش بین المللی علوم دریایی پس از بررسی تعداد مقالات دریافت شده و استقبال خوب صورت گرفته، بر میزبانی مطلوب و زمان بندی مناسب سخنرانی ها تاکید شد؛ خواست برگزارکنندگان همایش این است که کنفرانس بین المللی علوم دریایی،‌ با کیفیت مطلوب برگزار شود و فرصت مغتنمی برای تبادل موثر دانش و تجربیات در این عرصه باشد.

 در راستای بهره مندی پژوهشگران از زمان مناسب برای مشارکت حداکثری، زمان دریافت مقالات تمدید شد. علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا روز آدینه، هجدهم آذرماه از طریق سایت همایش به دفتر دبیرخانه ارسال کنند. همچنین زمان برگزاری همایش بین المللی علوم دریایی از روز بیست و سوم به روز بیست و ششم آذرماه موکول شد.